Public service


«Ақсу қара металлургия колледжі» КМҚК келесі бағыттар бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетіледі:1.Білім туралы көшірмелерді беру; 2.Орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білім беру ұйымына құжаттарды қабылдау; 3.Техникалық және кәсіби білім алып жатқан студенттерге жатақхана беру; 4.Орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқып жатқандарды ауыстыру және қайта оқуға алу;5.Орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білім беруді аяқтамаған тұлғаларға анықтама беру. В КГКП «Аксуском колледже черной металлургии» предоставляет государственные услуги по следующим направлениям: 1.Выдача дубликатов об образовании; 2.Прием документов в организации технического и профессионального послесреднего образования; 3.Предоставления общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования; 4.Перевод и восстановления обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального послесреднего образования; 5.Выдача справки лицам, не завершившим техническое образование.

8(71837) 6-57-65

8(71837) 6-59-73

8(71837) 6-96-01

,